Titel:TB 2008-04

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Melding voorvallen springmateriaal

Probleem: Het afdelingsbestuur parachutespringen constateert dat er onduidelijkheden zijn over het melden van voorvallen bij springmateriaal. Indien er iets geconstateerd wordt bij het materiaal is niet duidelijk of iets dergelijks gemeld moet worden aan de Technische Commissie, dan wel door wie.

In de praktijk blijkt dat veel voorvallen bij materiaal niet gemeld worden. Het constateren van een materiaal voorval kan ook gebeuren buiten (de locaties van) een paracentrum. Het BVR artikel 101, lid 1 is hier echter duidelijk over: “- - -, alsmede elk voorval dat afwijkt van de normale gang van zaken - - - “

Oplossing: Alle voorvallen die betrekking hebben op springmateriaal die wanneer geconstateerd kunnen of hadden kunnen leiden tot een voorval of blessure, moeten gemeld worden aan het afdelingsbestuur parachutespringen, volgens de procedure en het formulier zoals omschreven in BVR artikel 110, lid 3.

Uitvoering: Door alle leden KNVvL afdeling parachutespringen.

Noot: Het kan voorkomen dat een voorval met springmateriaal heeft geleid tot een voorval bij het daadwerkelijke springen, en het voorval bij het springmateriaal dan pas geconstateerd wordt. In dat geval dient dit voorval springmateriaal te worden gemeld samen met het springvoorval.

Volgens het BVR, artikel 110, lid 1 dient een melding voorval binnen vijf werkdagen te gebeuren.

Verzending: 


Afkomstig van www.parachute.nl