Titel:TB 2008-01
Technisch Bulletin 2008-01

Datum: 9 februari 2008

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Alle Cypres1 en Cypres2 units, alle versies, in geval van onsuccesvolle of incomplete selftest en/of aanzet-procedure.

Probleem: Op 29 december 2007 in Eloy, AZ, USA activeerde een Cypres2 enkele seconden na exit van de springer.

De dagen ervoor vertoonde deze Cypres enkele keren problemen bij het aanzetten. Er is een poging gedaan om de unit aan te zetten voor de sprong en er was niets te zien op de display. Er werd toch besloten om de uitrusting te gebruiken. Er waren geen verwondingen.

Uit de technische inspectie bij Airtec in Duitsland bleek dat dit incident het resultaat was van verschillende factoren. Een heel bijzonder batterij defect (transiënte batterij spanning) in combinatie met de vluchtsituatie van de unit maakte deze activering mogelijk.
Na dagen van reconstructies en testen, wordt dit als een heel uniek scenario beschouwd. Er is een groot aantal batterijen getest, zonder bevindingen. Er zijn geen meldingen bekend van vergelijkbare gevallen.

Oplossing: Observeer altijd de complete zelftest, totdat de “0” verschijnt.

In het geval dat er een error code verschijnt, raadpleeg dan de Cypres gebruiksaanwijzing voor de juiste acties. In het geval dat er zich onregelmatigheden of condities tijdens de zelftest en/of de aanzet-procedure voordoen, die niet worden uitgelegd in de gebruiksaanwijzing (zoals bijvoorbeeld onbekende errors, ontbrekende nummers, geen rood lichtje, lege display, etc.), neem dan contact op met Airtec of SSK voor de eerstvolgende sprong.

Uitvoering: Door alle gebruikers / instructeurs van Cypres1 en Cypres2.

Noot:  N.V.T.

Verzending: 


Afkomstig van www.parachute.nl