Titel:VB 2007-05

VB 2007-05

27 april 2007

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Alle Quasar II harnas/container systemen. inclusief Quasar II's met Flinger/PRO (Positive Reserve Opening) geinstalleerd als originele installatie of als modificatie, en alle zonder. Quasar II P/N115100, Quasar II Trainer P/N115102, Military Quasar II P/N115103.

Probleem: Recente activaties op de grond van verschillende Quasar II reserve containers met de main nog in de container, vertoonden een trage of belemmerde pilot-chute activatie. Er zijn geen meldingen geweest van incidenten die zich in de lucht hebben voorgedaan. Herhaalde testen met de maincontainer open en risercovers open, hebben geresulteerd in een vrij vertrek van de reserve pilot-chute. Verdere testen hebben uitgewezen dat de stalen Flinger/PRO samenstelling de beweging van de zijflappen en de pilot-chute zou kunnen belemmeren.

Oplossing: Harnas/container en reserve pilot-chute opsturen naar Strong Enterprises (zonder reserveparachute en main parachute) om door fabrikant de volgende modificaties te laten uitvoeren (modifiatie kosteloos t/m 30 september 2007, excl. verzendkosten):

Deze modificatie neemt het risico weg van een pilot-chute hang-up tijdens een reserve activatie, wanneer de main nog in de maincontainer zit, en verzekert een positievere pilot-chute activatie.

Uitvoering: Door Strong Enterprises, voor eerstvolgende sprong.

Noot: Zie hier voor het originele bulletin van de fabrikant met o.a. ook de informatie voor het versturen.

Verzending: AB, EC/TC, Riggers, Houders van een Vouwbevoegdheid, Instructeurs, Secretariaten clubs.


Afkomstig van www.parachute.nl