Titel:Doping

KNVvL
De KNVvL is als sportbond aangesloten bij NOC*NSF. Net als elke andere sportbond heeft de KNVvL zich gecommitteerd voor de uitvoering van de regels ten aanzien van doping en dopingcontroles. De instantie die zich in Nederland met dopingvraagstukken bezighoudt is de Nationale Doping Autoriteit (NDA). Deze autoriteit is in juni 2006 tot stand gekomen uit een fusie van Doping Controle Nederland (DoCoNed) en het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo). Doel van deze fusie was tegemoet te komen aan wensen van de Rijksoverheid en de georganiseerde sport.

Springers
Wat houdt dit alles nu in voor de sportparachutespringers? De KNVvL geeft jaarlijks, op voordracht van de Sportcommissie van de afdeling parachutespringen, álle leden van de nationale teams parachutespringen alsmede een overzicht van álle wedstrijden (selectiewedstrijden, NKP, Worldcup, EK, WK) door aan de NDA. Hiervoor teken je als sporter bij de aanmelding van de selectie.

Controles
Op basis van deze gegevens kan de NDA controles uitvoeren. Dit kan out-of-competition gebeuren (onverwacht, en bij de sporters thuis) of during competition (tijdens de aangemelde wedstrijden). Om te vermijden dat je nog dopingcontroles krijgt als je niet meer in een nationaal team zit ben je verplicht je ook af te melden bij de Sportcommissie. De KNVvL heeft hiertoe verder een dopingreglement KNVvL vastgesteld. Dit is te downloaden van de site van de KNVvL.

Naarmate een sporter op hoger niveau actief is, bestaat de kans dat hij/zij te maken krijgt met dopingcontroles. In Nederland worden deze controles voornamelijk uitgevoerd door de NDA, in het buitenland kunnen sporters ook gecontroleerd worden door de Internationale Federatie (voor parachutespringen is dat de FAI), het Wereld Anti-Doping Agency (WADA) en door de organisatie van een sportevenement.

Dopinggeduide middelen
Als sporter kun je een aantal middelen wel tot je nemen, andere weer niet, dan wel soms. Dit hangt af van de tijd van controle, during of out-of-competition. De lijst van dopinggeduide middelen wordt jaarlijks internationaal vastgesteld door de World Anti Doping Association (WADA). Nederland volgt deze lijst integraal. De lijst is te downloaden van de WADA site. 

In het verleden is gebleken dat voedingssupplementen vervuild kunnen zijn met dopinggeduide stoffen, die niet op het etiket vermeld staat. Sporters kunnen hierdoor positief testen, zonder dat ze wisten dat ze een dopinggeduide stof gebruikten. Om de kans op zo’n onbedoelde positieve dopingcontrole te verkleinen is het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport ontwikkeld, kortweg het NZVT. Sporters die wel voedingssupplementen willen gebruiken doen er goed aan te kiezen voor NZVT-goedgekeurde voedingssupplementen.

Verantwoordelijkheid
Een sporter is altijd zélf verantwoordelijk voor wat zich in zijn of haar lichaam bevindt. Het is daarom van belang altijd goed te controleren of middelen die gebruikt worden op de dopinglijst voorkomen. Of het nu gaat om iets dat door een arts wordt voorgeschreven of om een middel dat bij de drogist wordt gekocht: in beide kunnen dopinggeduide stoffen voorkomen.

De dopingautoriteit is in samenwerking met de Atletencommissie de campagne 100% Dope Free - True Winner gestart, met als doel het promoten van een dopingvrije sport. Als sporter kun je je hierbij aansluiten.

Dispensatie
Komt het dan toch voor dat een sporter, vanwege een ziekte of aandoening iets moet gebruiken wat op de dopinglijst staat, dan moet hiervoor dispensatie worden aangevraagd. Sporters die voornamelijk actief zijn op nationaal niveau, kunnen die doen via Geneesmiddelen Dispensatie Sporter.
Sporters die (ook) op internationaal niveau actief zijn, moeten in sommige gevallen dispensatie aanvragen bij hun Internationale Federatie (FAI voor parachutespringen). Voor vragen omtrent dispensatie kan contact opgenomen worden met de KNVvL.

Website dopingautoriteit
De website van de NDA is hier te vinden. Alle informatie aangaande doping is op deze website te vinden.

Contacten
Voor vragen over doping kun je terecht bij het secretariaat van de KNVvL. Je kunt je ook direct wenden tot de dopingautoriteit. info(at)dopingautoriteit.nl

Secretariaat: 010-2010150, fax: 010-2010159
Dopingcontroles: 010-2170190, fax: 010-2170199
Dispensatieverzoeken: 010-2010160
Doping Info Lijn: 0900-2001000 13.00-16.00 uur (€ 0,10 per minuut)

Accountmanager voor de KNVvL is de heer K. Terlouw.


Afkomstig van www.parachute.nl