07.02.20 06:35 Leeftijd: 108 days

NKP 2020: CF2 Rookie Categorie

 

Tijdens de NKP van dit jaar te Teuge (3-6 september) zal voor het eerst bij het onderdeel koepelformatie CF2 een Rookie Categorie worden toegevoegd. Doel is om de drempel voor deelname aan CF te verlagen en meer deelnemers aan wedstrijden te krijgen. 

Deze categorie is geïnitieerd door team Hilversum3 en onlangs door de Sportcommissie als concept goedgekeurd. Het exacte format moet nog worden vastgesteld maar het idee is exithoogte 7000 voet, een werktijd van 120 seconden en alleen centre docks.

Er zal een test evenement worden gehouden te Skydive ENPC in het weekend van 13-14 juni. Meer informatie zal volgen als dit bekend is.

Sportcommissie