04.01.19 14:16 Leeftijd: 226 days

Doorontwikkeling structuur KNVvL afdelingscommissies

 

De ontwikkelingen binnen het parachutespringen staan niet stil. Bestuurlijk zullen we mee moeten bewegen om als afdeling optimaal te blijven functioneren. Enkele jaren geleden is de commissiestructuur aangepast waarbij de Veiligheidscommissie (VC) met voldoende mandaat is ingericht om invulling te geven aan het VeiligheidsManagement Systeem, VMS. Ook is de Opleidings / Examencommissie (OPEX) opgericht – vanuit de oude Examen Commissie – en losgeweekt om gericht invulling te geven aan het herstructureren van de opleidingen. Door deze veranderingen blijkt dat de huidige Springtechnische Commissie (StC) niet meer optimaal kon functioneren door gebrek aan heldere taken. Derhalve heeft het bestuur besloten de StC te bedanken voor de jarenlang goed uitgevoerde activiteiten en de commissie op te heffen. In plaats van de StC zal een Commissie Materiaal (CM) worden ingericht die het bestuur kan ondersteunen met materiaal aangelegenheden. Het hoe en wat van deze commissie zal nog nader door het bestuur worden uitgewerkt. Uiteraard zullen de leden hier dan verder ingelicht worden.

Namens het afdelingsbestuur Harold Boekholt