28.12.19 11:21 Leeftijd: 266 days

BVR en BR 2020 + bijlagen A en C 2020

 

Per 1 januari a.s. wordt het nieuwe Basis Veiligheidsreglement, BVR van kracht. Onderdeel van dit BVR zijn het Bevoegdheden Reglement, BR en bijlagen A en C. Bijlage B is onveranderd. 

Dit BVR is tot stand gekomen door een werkgroep bestaande uit het bestuur, OPEX, Veiligheidscommissie, Materiaal Commissie en Sanctiecommissie. Alle instructeurs waren ook benaderd om input te leveren. Al met al was dit een langdurig proces, waarbij alle betrokkenen tevreden zijn met het resultaat. Aangezien er vele wijzigingen zijn doorgevoerd zijn er voor het BVR en BR twee documenten beschikbaar waarin alle wijzigingen zijn aangegeven. Alle documenten zijn op deze pagina te vinden

Werkgroep BVR 2020