17.01.20 13:42 Leeftijd: 129 days

VB 2020-01 met BVR 2020 aanpassingen

 

Het bestuur heeft besloten tot het uitbrengen van Veiligheidsbulletin 2020-01. Dit vanwege noodzakelijke wijzigingen in het BVR 2020. Het bestuur is voornemens om dit uiterlijk 1 april 2020 a.s. te corrigeren door middel van het publiceren van een update van het BVR.

Excuses voor mogelijk ongemak.

HBP