27.09.12 09:38 Leeftijd: 12 yrs

Update FAI Certificates of Proficiency

 

27 september zijn de eerste FAI Certificates of Proficiency (COP) door de KNVvL afdeling parachutespringen uitgereikt. "Opa" John Verduin heeft de eer om de eerste (NED 0001) op zijn naam te schrijven. 

Als aanvulling op de berichtgeving in de Sportparachutist van september jl. wordt het volgende benadrukt. De FAI COP's zijn geen vervanging van KNVvL brevetten. Een FAI COP is ook geen brevet als zodanig, het is een bewijs van proeve van springbekwaamheid. Voor KNVvL leden blijven de KNVvL brevetten leidend bij de bepaling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals vastgelegd in het BR en BVR. (Een concreet voorbeeld: een FAI COP C ontslaat een KNVvL lid niet van de verplichting tot een harnastest, zolang deze niet ook in het bezit is van een KNVvL C brevet of hoger).

HBP