14.04.20 08:49 Leeftijd: 2 yrs

Corona: verlenging geldigheid geneeskundige verklaring

 

Aan alle parachutespringers zonder B-brevet,

Vanwege de coronacrisis worden er momenteel geen keuringen meer verricht door AME's, FSMI artsen of - voor zover bekend - door huisartsen. Intussen verlopen diverse medische verklaringen qua geldigheid zonder dat er een mogelijkheid bestaat om een nieuwe verklaring te verkrijgen. In het geval dat parachutespringen weer opgestart wordt zou het kunnen gebeuren dat iemand niet de lucht in mag omdat zijn/haar verklaring niet meer geldig is. Dit geldt voor alle springers die nog geen B-brevet hebben. Om aan deze situatie het hoofd te bieden heeft het AB het volgende besloten:

Alle geneeskundige verklaringen volgens model BVR hoofdstuk 2 krijgen per 14 april 2020 een verlenging van de maximale termijn van geldigheid (BVR artikel 204 lid 1) van 24 naar 28 maanden.

(alle tandemmasters hebben een separaat bericht ontvangen omdat hun verlenging hiervan afwijkt)