12.01.24 14:06 Leeftijd: 47 days

Update BBR discipline eisen B-brevet 2024

 

De OPEX heeft besloten de discipline eisen als onderdeel van de praktijkeisen voor het B-brevet te vernieuwen. Voor de discipline freeflying kan aan deze eisen worden voldaan door óf Head-Up 1 óf Tracking 1 (HU-1 en TR-1) van het freefly licentiesysteem te behalen. Dit hoeft dan ook niet meer op dit formulier te worden afgetekend door een HI of I, maar het licentiebewijs kan dan direct als bewijs getoond worden. 

Het formulier zelf, versie 2024 is op deze pagina te zien.