06.02.24 05:00 Leeftijd: 140 days

Nieuwe regels medische verklaring parachutespringen 2024

 

Met de ingang van het nieuwe Basis Veiligheidsreglement, BVR 2024 is er een nieuwe regeling ingegaan voor het medische traject voor beginnende springers en springers die nog geen B-brevet hebben. Deze mensen moeten nu het volgende doen: 

  • De nieuwe “eigen verklaring omtrent gezondheid en fitheid voor het beoefenen van sportparachutespringen (model 2024)” zélf invullen, ondertekenen en inleveren bij het manifest. Als alle vragen hierop met “nee” zijn beantwoord zal de ondertekeningsdatum worden verwerkt in het manifest en mag de springer daarmee springen. Deze eigen verklaring is geldig tot 2 jaar na ondertekening en moet bij de eigen springpapieren bewaard worden.
  • Als één of meer vragen met “ja” zijn beantwoord moet de springer een nieuwe, fysieke keuring ondergaan bij een keuringsarts of keuringsinstantie. Daarvoor moet het nieuwe formulier “KNVvL medische verklaring sportparachutespringen (model 2024) worden verkregen bij een  keuringsarts. De keuringsarts zal via een fysieke keuring bepalen of de springer wel of niet geschikt is voor het sportparachutespringen. Als de arts de springer geschikt heeft geacht moet het formulier worden ingeleverd bij het manifest en zal de datum van deze keuring in het manifest worden verwerkt. Beide verklaringen moeten de eigen springpapieren bewaard worden.

Hierbij de links:
Eigen Verklaring
KNVvL Medische Verklaring

De oude medische verklaring die een springer heeft mag nog wel gebruikt worden. Hiertoe is VB 2024-01 uitgebracht met de verklarende tekst als toevoeging op het BVR. 

De medische eisen voor tandemmasters en springers met een B-brevet zijn niet veranderd. Tandemmasters moeten een ICAO class I of II bezitten. Springers met een B-brevet zijn vrijgesteld van een medische verklaring.