29.09.17 09:43 Leeftijd: 1 year

NKP 2018 - data

 

De Sportcommissie heeft in overleg met NPCT de data voor de NKP 2018 vastgesteld. Deze zullen plaatsvinden van 29 augustus t/m 2 september. Het exacte format is nog onderwerp van discussie, en zal bepaald worden aan de hand van aan online enquête. Deze enquête zal binnenkort verschijnen.

Sportcommissie