16.05.17 11:06 Leeftijd: 1 year

AAD verplichting - voorstel BVR 2018

 

Het afdelingsbestuur heeft op voorstel van de Springtechnische Commissie het volgende besloten t.a.v AAD's. De StC is bezig met het verwerken van voorstellen tot wijziging van het BVR, dat in moet gaan op 1 januari 2018. Een van die voorstellen is het verplicht stellen van een AAD, dit voor alle springers. Enige uitzondering is die voor static-line ronde-bol sprongen, wat nu ook al een uitzondering is.

Er is besloten tot deze publicatie om alle springers met eigen materiaal de tijd te geven om een AAD aan te schaffen, zodat die tijdig bij de halfjaarlijkse periodieke inspectie ingebouwd kan worden. Voor de goede orde, dit kan alleen een AAD zijn is toegelaten, waarbij natuurlijk gelet moet worden op latere verboden en beperkingen aan gebruik van  AAD’s. 

Afdelingsbestuur / Springtechnische Commissie