01.07.20 10:56 Leeftijd: 2 yrs

Corona hervattingsprotocol parachutespringen 1 juli 2020

 

Per 26 juni jl is een nieuwe NOTAM met betrekking tot Corona en luchtvaart vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingegaan. Op basis van deze NOTAM zijn er meer mogelijkheden voor parachutespringen en is het hervattingsprotocol vanuit de KNVvL voor onze sport aangepast. 

Dit protocol, plus poster en gezondheidsformulier is hier te vinden. Onderaan dit protocol staat de integrale tekst van de NOTAM.

Afdeling parachutespringen