Ledenraad Parachutespringen (LR)

De ledenraad (LR) bestaat uit gekozen kandidaten. Deze mensen hebben zich op persoonlijke titel dan wel met steun van een paraclub / paracentrum verkiesbaar gesteld. Ieder lid van de KNVvL parachutespringen mag één stem uitbrengen op één kandidaat. De stemzwaarte is één per 25 uitgebrachte stemmen. De LR vergadert twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar. 

Voor de verkiezingen voor de komende periode 2017-2018 is een procedure opgesteld die hier te lezen is. Hieronder staat de lijst van kandidaten voor de ledenraad voor de komende periode. 

Kandidaat

Aantal stemmen

Stemzwaarte

Bart Stolk

Bastiaan van Gestel

Bryan Meijers

Igor van Aperen

Laurens Degenaar

Peter Smit

Rogier Carper

De lijst van afgevaardigden tot april 2017 staat hieronder.  

Lid

Aantal stemmen

Stemzwaarte

Bryan Meijers

104

5

Laurens Degenaar

93

4

Bastiaan van Gestel

56

3

Stephanie Deloni D'Aure

28

2

Peter Smit

25

1

Hans Winkelman

24

1

Dennis van der Coelen

19

1

Rogier Carper

19

1

Igor van Aperen

13

1

Hieronder zijn de laatste notulen van de ledenraadvergaderingen te vinden.