23.02.17 12:33 Leeftijd: 125 days

Uitslag verkiezingen ledenraad 2017

 

De uitslag van de verkiezingen voor afgevaardigden in de ledenraad voor de periode 2017-2018 is bekend. De uitslag is door een onafhankelijke kiescommissie procedureel gecontroleerd volgens de geldende verkiezingsprocedure. In totaal zijn er 380 geldige stemmen uitgebracht op de 7 kandidaten, een opkomstpercentage van 20%. Per 25 uitgebrachte stemmen geldt een stemzwaarte in de vergadering van 1 stem. De uitslag is volgens deze bijlage te zien. De nieuwe leden zijn dan ook aangesteld, en de eerste vergadering vindt plaats op 19 april.

HBP